Over AmbulanceZorg Limburg-Noord

AmbulanceZorg Limburg-Noord levert ambulancezorgverlening in de regio Noord- en Midden-Limburg. Ruim 30.000 keer per jaar worden wij met spoed naar een patiënt geroepen. Elke dag (24 uur per dag, 7 dagen per week) wordt er keihard gewerkt door meer dan 200 medewerkers. Er wordt alles aan gedaan om de kwalitatief best mogelijke zorg aan de patiënt te kunnen leveren. Zorg met een hoofdletter ‘Z’.

Zo zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen met onze ketenpartners om de zorg te verbeteren en uit te breiden. De drive om te innoveren, vooruit te kijken en proactief in te spelen op alle veranderingen in het zorglandschap, dát kenmerkt ons als organisatie!

 

Medewerkers (2020)

79
ambulance verpleegkundigen
64
ambulance chauffeurs
11
medewerkers zorgambulance
15
verpleegkundig centralisten
43
medewerkers bedrijfsbureau + directie

Kennis en kunde

Of het nu om spoed gaat of niet, het ambulanceteam (de verpleegkundige, chauffeur en centralist) moet op iedere situatie voorbereid zijn. Zij zijn vaak de eerste hulpverleners ter plaatsen en beschikken dus over veel kennis en kunde om die belangrijke eerste hulp te kunnen bieden. Scholing en nascholing zijn daarom een essentieel onderdeel van het werk binnen AmbulanceZorg Limburg-Noord. Wij noemen dit ook wel: een leven lang leren.

Onze ketenpartners

‘Hulpverlenen is samenwerken’ en dat doen wij met onze partners uit de ketens ‘Zorg’ en ‘Openbare Orde en Veiligheid’. Door actief met elkaar in gesprek te gaan kunnen we procedures goed op elkaar afstemmen en zo de best mogelijke (ambulance)zorg leveren aan onze patiënt. Wij zijn voortdurend bezig met het maken van goede en heldere afspraken, het evalueren van de samenwerking en kijken of er ergens verbeterpunten zijn.

Onze Visie

Onze visie hebben wij volledig afgestemd op de toekomst van ons werk en mogelijke samenwerkingen. Dit noemen wij: de Big Picture

Ons leven verandert in een razend snel tempo. Alle veranderingen in de wereld en de samenleving raken de ambulancezorg. Als mensen van de ambulancezorg moeten wij voorbereid zijn op een toekomst van de gezondheidszorg die er compleet anders uitziet dan de huidige. Wij moeten met z’n allen nu nadenken over de mogelijkheden, de kansen en de uitdagingen waarmee wij de komende jaren te maken krijgen.

OCEAN BV

OCEAN BV, gevestigd te Venlo, is een partner van AmbulanceZorg Limburg-Noord.

 

OCEAN beschikt over een opleidingscentrum waar brand- en medisch gerelateerde cursussen worden gegeven voor particulieren, ketenpartners, bedrijven en instellingen. Verder biedt OCEAN medische assistentie bij evenementen en verzorgt het repatriëring uit het buitenland. Het werkgebied van OCEAN is uitgestrekt over Limburg en Brabant.

Axira: Vernieuwing in ambulancezorg

AmbulanceZorg Limburg-Noord maakt deel uit van de coöperatie Axira.

Dit is een innovatief samenwerkingsverband tussen, op dit moment, vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV), te weten AmbulanceZorg Limburg-Noord, Ambulancezorg Fryslân, UMCG Ambulancezorg, Ambulance Oost en RAV Ijsselland. Axira staat voor vernieuwing in de ambulancezorg waarbij het belang van de patiënt voorop staat. Samen werken de leden van Axira aan dit doel door elkaars ideeën en denkkracht te bundelen.

 

Projecten