Wat is het doel van het werven van basisartsen?

Het doel is om enerzijds innovatief te kunnen zijn als organisatie en anderzijds het tekort aan ambulanceverpleegkundige (tijdelijk) te compenseren.

Wat is de toegevoegde waarde voor:

a. Deze organisatie?
Deze organisatie kan dankzij het werven van basisartsen het tekort aan ambulanceverpleegkundige tijdelijk compenseren. Dit heeft uiteindelijk positieve gevolgen voor de paraatheid en de druk op het rooster.
Daarnaast kan de organisatie zichzelf onderscheiden door op deze manier innovatief om te gaan met het werven van nieuwe medewerkers.

b. De medewerkers?
Doordat het tekort aan ambulanceverpleegkundige tijdelijk gecompenseerd kan worden, neemt voor de medewerkers de druk op het rooster af.
Daarnaast groeit de diversiteit in disciplines op de werkvloer, doordat er mensen (de basisartsen) met andere competenties in dienst treden. Zij kunnen hun kennis en ervaringen in de teams delen en omgekeerd gebeurd dat uiteraard ook!

Contactgegevens

Heb jij vragen, opmerkingen of ideeën? Dan kun je contact opnemen met:

Peter Krebbekx, pkrebbekx@ambulancezorgln.nl
Afdeling PO&O