Standplaats Gennep

 

Deze post is sinds september 2018 opgeheven

 

Standplaats Bergen

Bemand door Team Venray

 

2

Dienstdoende medewerkers

1 ALS

Ambulance

Dienst

24-uurs diensten

Adres

Flammert 1002k
5854 NA Bergen

 

Standplaats Venray

Bemand door Team Venray

 

2

Dienstdoende medewerkers

1 ALS

Ambulance

Dienst

Parate diensten

Adres

Acaciastraat 15
5802 EK Venray

 

Standplaats Horst

Bemand door Team Venray

2

Dienstdoende medewerkers

1 ALS

Ambulance

Dienst

24-uurs diensten

Adres

Venloseweg 70a
5961 JD Horst

 

Standplaats Blerick

Bemand door Team Venlo

 

6

Dienstdoende medewerkers

1 ALS
2 MCA

Ambulances

Dienst

24-uurs diensten | parate diensten

Adres:

Van Heemskerckweg
5928 LL Blerick

 

Hartslag

Aantal
medewerkers: 4

Fte: 3

Adres:

Van Heemskerckweg
5928 LL Blerick

Hoofdkantoor

Bedrijfsbureau:

Directie

2 | Fte 1,7

Teammanagers

5 | Fte 4,7

Beleids- en directieondersteuning

15 | Fte 9,5

PO&O

11 | Fte 7,6

Corporate Facilities

11 | Fte 8,1

Finance

6 | Fte 5,3

Adres:

Nijmeegseweg 40
5916 PT Venlo

OCEAN B.V.

Aantal medewerkers

6 | Fte 2,3

Adres:

Nijmeegseweg 40
5916 PT Venlo

Standplaats Venlo

Bemand door Team Venlo

 

5

Dienstdoende medewerkers

2 ALS
1 Solo-

Ambulances

Dienst

Dagdiensten | Parate diensten

Adres:

Tegelseweg 210
5912 BL Venlo

 

Standplaats Weert

Bemand door Team Weert

 

2

Dienstdoende medewerkers

1 ALS

Ambulance

Dienst

Parate diensten

Adres:

Via Raeka 1
6003 NK Weert

 

Standplaats Roggel

 

Bemand door Team Weert

 

2

Dienstdoende medewerkers

1 ALS

Ambulance

Dienst

24-uurs diensten

Adres:

Strubben 14a
6088 NN Roggel

 

Standplaats Kelpen

Bemand door Team Weert

 

2

Dienstdoende medewerkers

1 ALS

Ambulance

Dienst

24-uurs diensten

Adres:

Ellerweg 2B
6037 RS Kelpen

 

Roermond

 

 

Standplaats Herten

Bemand door Team Roermond

 

4

Dienstdoende medewerkers

1 ALS

1 MCA

Ambulance

Dienst

24-uurs diensten

Adres:

Louis Eijssenweg 4
6049 CD Herten

 

Standplaats Echt

Bemand door Team Roermond

 

2

Dienstdoende medewerkers

1 ALS

Ambulance

Dienst

24-uurs diensten

Adres:

Nobelweg 4
6101 XB Echt

 

Standplaats Panningen

Bemand door Team Weert

 

2

Dienstdoende medewerkers

1 ALS

Ambulance

Dienst

Dagdiensten

Adres:

J.F. Kennedylaan 8
5981 XC Panningen

Verzorgingsgebied: Noord- en Midden Limburg

Het verzorgingsgebied van AmbulanceZorg Limburg-Noord is langgerekt, van Mook en Middelaar tot aan Susteren. Het gebied wordt doorsneden door de rivier de Maas. Het aantal inwoners bedraagt 515.000 en het gebied is in totaal 1.500 km² groot. Er zijn 12 standplaatsen van waaruit de ambulances vertrekken.

Klik in het kaartje op één van onze locaties voor meer informatie over deze standplaats.

Soorten diensten:

24-uurs dienst (van 8.00 – 8.00 uur)
Parate dienst (3 x 8 uur) & Solisten (2 x 8 uur)
Dagdienst (08:00-17:00 uur)

Soorten ambulances:

ALS = Advanced Life Support (Spoed-ambulance)
MCA = Midden Complexe Ambulance (Zorg-ambulance)
Solo-ambulance = klein ambulancevoertuig bemand door 1 ambulanceverpleegkundige

Ambulanceteams:

AVP = Ambulance Verpleegkundige
ACH = Ambulance Chauffeur

Binnen de ambulancezorg onderscheiden wij drie soorten ritten:

A1-ritten: spoed met zwaailicht en sirene

Iedereen kent natuurlijk het beeld van de ambulance die met zwaailicht en sirene voorbij komt snellen. In die gevallen is er sprake van een melding met een levensbedreigende situatie waarin elke seconde telt. Wij proberen dan zo snel mogelijk (de wet schrijft voor: binnen 15 minuten) bij de patiënt aanwezig te zijn om eerste hulp te bieden.

A2-ritten: spoed zonder zwaailicht en sirene

Iets minder bekend zijn de ritten die ook dringend zijn, maar waarbij er geen sprake is van direct levensgevaar. Wij rijden dan met gepaste spoed, maar zonder zwaailicht en sirene, zo snel mogelijk (de wet schrijft voor: binnen 30 minuten) naar de patiënt om eerste hulp te bieden.

B-ritten: Planbare zorg

Planbare Zorg is vooraf ingepland door de Meldkamer. Patiënten die bedlegerig zijn en/of onderweg verpleegkundige ondersteuning nodig hebben worden door onze daarvoor ingerichte zorgambulance vervoerd naar bijvoorbeeld een afspraak in het ziekenhuis. Het ambulanceteam weet dus vooraf om welke patiënt het gaat en waar deze naartoe gebracht moet worden.

Van 112-melding tot hulpverlening

Als je 112 belt wordt eerst aan je gevraagd in welke plaats je je bevindt en welke hulpdienst je nodig hebt: ambulance, brandweer of politie. Als het om een medisch spoedgeval gaat wordt je direct doorverbonden met de Meldkamer Ambulancezorg. In onze regio zit die gevestigd in Maastricht.

‘Waar bent u?’

Je krijgt een van onze centralisten aan de lijn die vraagt waar jij je precies bevindt (plaats, straat, huisnummer, hectometerpaaltje, etc.). Vervolgens doorloopt de centralist aan de hand van het protocol een aantal vragen om een inschatting te kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld: wat is er precies aan de hand? Om hoeveel slachtoffers gaat het? Zijn ze buiten bewustzijn? Hoe oud zijn de slachtoffers? Probeer altijd zoveel mogelijk informatie over de situatie door te geven! Aan de hand van al die informatie bepaalt de centralist of er een ambulance naar jou toe komt en zo ja met welke urgentie (A1 of A2?). Het kan dus voor komen dat de centralist met behulp van het protocol vaststelt dat er geen ambulance nodig is, maar een huisarts. In dat geval wordt er direct contact opgenomen met jouw huisarts.

‘De ambulance is onderweg!’

Alle gegevens die de centralist over de situatie heeft verzameld worden doorgegeven aan de dichtstbijzijnde ambulance. Het ambulanceteam weet dus wat er aan de hand is. In de tijd tot de ambulance arriveert is het belangrijk om aan de lijn te blijven. De centralist kan jou om meer bijzonderheden vragen die rechtstreeks worden doorgegeven aan het ambulanceteam. Daarnaast kan de centralist jou ook instructies geven waarmee jij de situatie van de patiënt kunt verbeteren. Het is van groot belang om deze aanwijzingen nauwkeurig op te volgen.

Je kunt het ambulanceteam helpen met het vinden van jouw locatie door de alarmlichten van de auto aan te zetten of iemand op de uitkijk te laten staan. Zet ook alvast de voordeur open en zorg dat het team direct bij de patiënt kan. Als je weet dat de patiënt medicijnen gebruikt, zorg dan dat deze bij de hand zijn als de ambulance arriveert. Kennis over het medicijngebruik kan van groot belang zijn bij de behandeling.

‘Waar is de patiënt?’

Zodra het ambulanceteam arriveert wordt de patiënt direct onderzocht. De patiënt wordt in een stabiele situatie gebracht en dan bepaalt de ambulanceverpleegkundige of het noodzakelijk is om de patiënt naar het ziekenhuis te vervoeren. Als dit niet het geval is geeft hij uitleg en belt eventueel de huisarts zodat de patiënt vertrouwd thuis kan blijven of verzorgd wordt.
Is het wel belangrijk om de patiënt naar het ziekenhuis te vervoeren dan kan in de ambulance de behandeling worden voortgezet. Het ambulanceteam waarschuwt het ziekenhuis, zodat zij weten dat de patiënt er aan komt. Ter plaatse wordt de patiënt overgedragen aan de Spoedeisende Hulp en krijgen zij zoveel mogelijk informatie van het ambulanceteam over de toestand van de patiënt, de behandeling die de ambulanceverpleegkundige heeft uitgevoerd en de medicijnen die eventueel zijn toegediend.

Vervolgens vult het ambulanceteam de rapportageformulieren in, worden de medicijnen en verbandmiddelen aangevuld en is de ambulance weer inzetbaar voor de volgende melding.

Werken bij AmulanceZorg Limburg-Noord: De Meldkamercentralist