Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van AmbulanceZorg Limburg-Noord is een orgaan van overleg, advies, informatie en een vertegenwoordiging van de werknemers binnen de organisatie en zal op basis van de Wet gegeven bevoegdheden, participeren in de besluitvorming, dan wel zelfstandig besluiten nemen. De OR heeft tot taak door goede samenwerking met de bestuurder en medewerkers het optimaal functioneren van de organisatie, in al haar doelstellingen, te bevorderen en het welzijn en de belangen van de medewerkers te behartigen.