De tijdelijke wet ambulancezorg wordt verlengd

Op dinsdag 23 mei 2017 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel verlenging en wijziging Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz). Op dinsdag 30 mei heeft de Tweede Kamer met een meerderheid van stemmen het wetsvoorstel aangenomen.

De Twaz wordt met drie jaar verlengd en heeft daarmee een looptijd tot 1 januari 2021.

De volgende amendementen zijn aangenomen:

  • Een amendement dat regelt dat er bij spoedeisende ambulancezorg minimaal een BIG-geregistreerde ambulanceverpleegkundige aanwezig dient te zijn.
  • Een amendement dat regelt dat het nieuwe begrip ambulancezorgprofessional niet in een ministeriële regeling, maar bij algemene maatregel van bestuur wordt uitgewerkt.
  • Een amendement dat de looptijd van de Tijdelijke wet verlengd tot acht jaar (met andere woorden: een verlenging van drie jaar).
  • Een amendement met het verzoek het begrip ambulancezorgprofessional zodanig uit te werken dat ‘de wijziging de toestroom van hoogopgeleid ambulancepersoneel bevordert, waarborgt dat zij blijven werken in het B-vervoer en dat daar wenselijk taakdifferentiatie mogelijk wordt gemaakt’.

Hier staan alle kamerstukken die horen bij de stemming.

Terug naar overzicht