Samenwerking in de zorg door tekort specialisten

Ambulancedienst, verpleeghuizen en huisartsenpost slaan handen ineen

Venlo / Grubbenvorst / Meijel – Vanwege een tekort aan specialisten ouderengeneeskundigen is er een samenwerking opgestart met AmbulanceZorg Limburg-Noord en de huisartsen-Spoedpost Weert. Bij benodigde acute somatische zorg (zorg leveren als iemand bijvoorbeeld een heup breekt of een hartinfarct krijgt en dat hoeft niet te maken te hebben met de chronische ziekte van de patiënt) buiten kantoortijden gaan de ambulancemedewerkers die leveren. Het gaat om een proef van een jaar en deze is in december al begonnen. Het gezamenlijke doel is de zorg voor ouderen nog meer verbeteren.

Ambulancemedewerkers zijn gewend in acute situaties te werken binnen de voor hen passende en geldende richtlijnen en landelijke protocollen van Ambulancezorg Nederland. Daar waar aanvullende zorgbegeleiding of afstemming noodzakelijk is, kunnen zij gebruik maken van de medische achterwacht (SEH-artsen van Viecuri). Op deze manier willen zij de zorgverlening in de ketensamenwerking bewerkstelligen.

Samenwerking
De bestuurders van de verpleeghuizen La Providence in Grubbenvorst Carla van Zanten en Sint Jozef in Meijel Corine Remmers gingen aan tafel met directeur Andre Lemmen van AmbulanceZorg Limburg-Noord en Max Visser, medisch bestuurder van Meditta (huisartsen-Spoedpost). Ze bespraken de ontstane situatie en besloten de handen ineen te slaan. Medewerkers van de vier organisaties werkten het plan verder uit en sinds begin december wordt het uitgevoerd. Naar verwachting zal AmbulanceZorg Limburg-Noord circa 25 keer per jaar een oproep gaan krijgen voor acute zorgverlening in La Providence of Sint Jozef. De samenwerking geldt in de uren tussen 17.00 uur en 08.00 uur en in de weekenden.

Regie ligt bij SOG of HAP
Om de zorgvragen de eerste maanden van deze proef goed te laten verlopen is afgesproken dat bij een acute somatische zorgvraag voor patiënten met behandeling de zorgmedewerkers eerst contact opnemen met de Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG)of de huisartsen-Spoedpost Weert. Een van hen voert de regie en beslist of AmbulanceZorg Limburg-Noord wordt ingeschakeld of dat er intern een ander proces wordt opgestart. Het verschil met de situatie voor december zit in de mogelijkheid voor de SOG en de Spoedpost Weert om gebruik te maken van de AmbulanceZorg Limburg-Noord en zelf niet ter plaatse hoeven te gaan. Ze blijven wel verantwoordelijk als hoofdbehandelaar.

Terug naar overzicht