Patiëntwaarderingsonderzoek ambulancezorg 2022

Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) vinden het belangrijk dat de zorg die zij verlenen aansluit bij de zorgvraag en -behoeften van patiënten. Hiertoe wordt volgens sectorale afspraken iedere drie jaar een landelijk vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van patiënten over de ambulancezorg. In dit vragenlijstonderzoek worden patiënten gevraagd naar hun ervaring rondom de onderwerpen communicatie, overdracht, samenwerking en bejegening binnen de ambulancezorg. Aan dit onderzoek nemen alle RAV’s in Nederland deel. Het onderzoek heeft als doel  om een landelijk beeld te krijgen van de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Patiënten die in maart 2022 ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in mei en juni 2022 worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel namens AmbulanceZorg Limburg-Noord.

Hoe gaat het in z’n werk?

Patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. 

Is het vertrouwelijk en veilig?

U mag zelf bepalen of u wilt meedoen aan het tevredenheidsonderzoek. Met persoonlijke gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Uw naam en adresgegevens komen niet in het onderzoeksrapport te staan.

Wat moet ik doen als ik niet wil deelnemen?

Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan AmbulanceZorg Limburg-Noord via kwaliteit@ambulancezorgln.nl.
Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.

 

Terug naar overzicht