Coronavirus

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Op 27 februari werd de eerste besmetting met het coronavirus in Nederland geconstateerd. Het RIVM en GGD’en blijven alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vind je actuele informatie over het nieuw coronavirus in China. Ook voor veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus kun je terecht op de website van het RIVM.

Ook de ambulancesector bereidt zich, net als alle andere zorginstellingen, goed voor op (mogelijk) met COVID-19 besmette patiënten. De ambulancesector stemt hierbij voortdurend af met het RIVM die momenteel onderzoekt hoe besmettelijk COVID-19 is.

 

Wanneer wordt een (mogelijk) met het nieuwe coronavirus besmette patiënt vervoerd?

Ambulancezorg wordt ingezet als daarvoor een medische reden is, gelijk aan alle andere situaties dat ambulancezorg nodig is. Voorbeeld is patiënt met een ernstige benauwdheid die thuis niet te behandelen is.

Welke persoonlijke bescherming gebruiken we in de ambulancezorg bij een inzet bij een mogelijke met het coronavirus besmette patiënt?

Indien een ambulance-eenheid ter plaatse gaat dient de eenheid strikte isolatie toe te passen. De strikte isolatie voor ambulancezorgprofessionals zit met name in het toepassen van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook worden materialen en apparatuur die niet direct noodzakelijk zijn uit de ambulance verwijderd en mogen er geen stagiaires mee. De strikte isolatie is beschreven in het (V)LPA protocol én ambulanceprofessionals dienen hun persoonlijke beschermingsmiddelen aan te vullen met het gebruik van een veiligheidsbril.

Kan ieder ziekenhuis een verdachte patiënt opvangen?

Er wordt altijd vooraf overlegd met het ziekenhuis waar de patiënt naar vervoerd wordt,  onder andere omdat er een isolatiekamer met onderdruk beschikbaar moet zijn. Bijna alle ziekenhuizen beschikken over een dergelijke isolatiekamer. Bij mogelijk of bewezen besmette patiënten wordt ook in het ziekenhuis strikte isolatie toegepast.

Hand- en hoesthygiëne

Om de verspreiding van het coronavirus (maar ook bijvoorbeeld het griepvirus) in te perken, is een goede hand- en hoesthygiëne belangrijk.
Meer informatie hierover vind je hier: website RIVM ‘Handen wassen’ |  instructievideo.

 

Voor actuele informatie over het Coronavirus kijk op de website van het RIVM en de GGD Limburg-Noord:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.ggdlimburgnoord.nl/nieuws/2020/02/Nieuw-Coronavirus

Terug naar overzicht