Burger en ambulancezorg samen voor betere patiëntenzorg

Meijel, 17 juli 2019

Onder de titel “Meijelse Zorg in beweging” start AmbulanceZorg Limburg-Noord medio juli een burgerhulpverleningsproject in samenwerking met opgeleide inwoners van Meijel. Het doel is meer gezondheidswinst voor de patiënt die met spoed medische hulp nodig heeft. De voorbereidingen zijn al enkele maanden bezig zowel intern als met partners zoals de gemeente en de Meijelse gemeenschap. Het project wordt vanuit de ambulance standplaats Weert begeleid door lokale ambulancemedewerkers. De rol van de meldkamer is eveneens vanuit de regiefunctie van groot belang in deze vorm van burgerparticipatie.

Stel een ambulance gaat op weg naar iemand die met spoed hulp nodig heeft. Terwijl het ambulanceteam op weg is, zijn opgeleide burgerhulpverleners alvast bij de patiënt nadat ze een melding hebben gekregen van de meldkamer. Ze doen een eerste gezondheidscheck, leggen alle informatie klaar en zorgen dat de ambulance goed wordt opgevangen. Nadat de ambulance met spoed naar het ziekenhuis is vertrokken, stellen de vrijwilligers de familie gerust. Door deze samenwerking tussen opgeleide vrijwilligers en AmbulanceZorg Limburg-Noord wordt ingezet op een nog snellere en betere zorg voor de patiënt. De vrijwilligers zijn inmiddels opgeleid hoe te handelen in voorkomende situaties. Medewerkers van AmbulanceZorg Limburg-Noord hebben eveneens instructies ontvangen hoe ze moeten samenwerken met de burgerhulpverleners.

Visie op samenwerking
AmbulanceZorg Limburg-Noord benadrukt dat er absoluut geen sprake is van een terugtrekkende beweging van haar kant in het leveren van zorg in Meijel. Ze doet juist een stap naar voren met dit project: ze initiëren het, voeren het uit, zoeken samenwerking met lokale partijen, leiden vrijwilligers op etcetera. Er is juist met deze opzet sprake van versterking van de zorg. Zij is ervan overtuigd dat er in de ambulancezorg nu en in de toekomst meer kan worden bereikt met samenwerking. Burgers meer betrekken bij de zorgverlening wordt door betrokkenen in de voorbereiding en zeer zeker na een inzet als zeer waardevol gezien. Dat is haar visie en ze werkt ook al enkele jaren samen met ziekenhuizen, zorgcentra en anderen waar dit bewezen is. Directeur Andre Lemmen zei er eerder over: “Het is een kunst om met de beschikbare schaarse middelen toch een goede zorg te blijven bieden in een groot gebied als Noord- en Midden-Limburg. Als ambulancezorg begrijpen we heel goed dat elke burger het liefst een ambulance om de hoek klaar heeft staan mocht er iets gebeuren. Dat kunnen we natuurlijk niet waarmaken maar we doen onze uiterste best om de zorg daar te leveren waar die nodig is. Samenwerkingsprojecten maken de zorg sterker en uiteindelijk gaat het daarom”.

Soortgelijk project
De organisatie onderstreept dat deze vorm van burgerhulpverlening sterk te vergelijken is met die van Hart voor Limburg. Daarin participeren duizenden opgeleide vrijwilligers die kunnen worden opgeroepen bij een melding van een hartstilstand in de buurt waar ze verblijven. Dit project heeft haar bestaansrecht inmiddels meer dan bewezen. Onder meer door dit project is de overlevingskans na een hartstilstand buiten het ziekenhuis in Limburg inmiddels gestegen tot 27,3%. De vrijwilligers in het project “Meijelse Zorg in beweging” worden voor meer meldingen ingezet dan reanimaties. De projectgroep die specifiek Meijel begeleidt is ook in Engeland gaan kijken naar een soortgelijk project. Als “Meijelse Zorg in beweging” succesvol verloopt, bestaat de mogelijkheid om het uit te breiden naar andere woongemeenschappen. Deze proef loopt gedurende een jaar.

 

Vragen en antwoord project Meijelse Zorg in beweging

 

Waarom is dit project nodig, er is toch ambulancezorg?
Ambulancezorg die blijft ook en sterker nog met deze burgerkracht beogen we meer gezondheidswinst te behalen. De burgerhulpverleners nemen het werk van ambulancepersoneel niet over maar treffen voorbereidingen voor de komst van de ambulance en geven informatie door aan de meldkamer of de aanrijdende ambulance. Hierdoor ontstaat er snellere en beter zorg voor de patiënt en daar doen we het allemaal voor.

Maar doet de ambulancezorg dan een stap terug in deze?
Wij doen als ambulancezorg geen stap terug maar juist een stap vooruit. Wij initiëren dit project, voeren het uit en leiden vrijwilligers op teneinde gezondheidswinst te boeken voor de patiënt. Wij betrekken burgers met een achtergrond in het domein veiligheid en gezondheid en met een speciale opleiding bij onze gezondheidszorg. De vrijwilligers doen voorbereidingen treffen, informatie doorgeven en niet onbelangrijk: een stukje nazorg voor de achterblijvende familieleden of betrokkenen. Het moet dus ook meer patiënt tevredenheid opleveren alsmede vertrouwen in de zorg. Samen pakken we het aan en kunnen we meer bereiken. Samenwerken in de Zorg brengt ons allemaal verder.

Waarom wordt voor dit project niet gebruik gemaakt van dezelfde vrijwilligers als die van reanimatienetwerk Hartslag?
Vrijwilligers van Hartslag worden opgeroepen voor (mogelijke) reanimaties. Hun inzet is en blijft van enorm belang, heeft zijn waarde bewezen en is wetenschappelijk onderbouwd. In het kader van de pilot in Meijel gaan vrijwilligers ook als eerste ter plaatse bij andere spoedeisende situaties. Dit vereist een bredere training en een sterkere koppeling met de lokale ambulancedienst.

Waarom is er voor Meijel gekozen?
Meijel is een trotse kern met een sterke gemeenschapszin. We merken dat dit een goede keuze is geweest want alle maatschappelijke partijen waarmee wij gesproken hebben zetten samen de schouders onder dit initiatief. Verder is er niet echt een specifieke reden waarom voor Meijel als proef te kiezen. Het had ook een ander dorp of wijk kunnen zijn.

Kan dit project in elke stad of dorp worden ingevoerd?
Ja. Mits er vrijwilligers te vinden zijn die deze taak willen vervullen voor de mensen in hun omgeving. Daarnaast is het van belang dat lokale ambulanceteams zich in willen spannen om de vrijwilligers te trainen en te begeleiden. Eerst draaien we deze proef gedurende een jaar en zullen het evalueren.

Hoeveel spoedmeldingen zijn er jaarlijks in Meijel?
Totaal in 2018:
A1(spoedmeldingen): 142
A2(geen spoed, wel ambulance nodig): 98

Waaraan moeten vrijwilligers – de burgerhulpverleners – voldoen?
We gaan starten met een groep vrijwilligers met ervaring in de spoedeisende hulpverlening en in de zorgsector. Onderdeel van de pilot is dat wij onderzoeken wat een vrijwilliger nu echt nodig heeft qua attitude en ervaring om met plezier en succes deze rol te kunnen vervullen. Verder volgen ze een opleiding bij AmbulanceZorg Limburg-Noord en moeten ze die met succes afronden.

Is het resultaat van dit project ergens aan af te meten?
We registreren wat er tijdens de inzet van de vrijwilligers wordt uitgevoerd en wat het effect hiervan is: de ervaren kwaliteit van hulpverlening door ambulanceteams, patiënt en vrijwilligers. Het is voor ons lastig om de inzet van vrijwilligers direct te koppelen aan de medische uitkomst voor de patiënt.

Terug naar overzicht