Ambulancezorg in kop van Noord-Limburg wordt gewijzigd

Venlo – De ambulancezorg in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar wordt per 1 augustus veranderd. Er vindt een herschikking plaats van de bestaande capaciteit. Door andere samenwerking van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’en) in Limburg-Noord, Brabant-Noord en Gelderland-Zuid komt er meer ambulancecapaciteit beschikbaar.

Vanaf 1 augustus 2018 wordt de inzetbare capaciteit van de drie RAV’en anders ingedeeld om de prestaties te verhogen. Omdat er door de zorgverzekeraars extra middelen beschikbaar zijn gesteld is er meer ambulancecapaciteit in de regio beschikbaar. De landelijke norm dat 95% van de ambulances in spoedgevallen binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn, werd in het verzorgingsgebied niet gehaald. Daarom financierde de AmbulanceZorg Limburg-Noord op eigen initiatief en uit eigen middelen sinds 2014 een proef in Gennep met een extra ambulance in de dagsituatie tussen 9 en 18 uur. Dit om de prestaties te verbeteren. Gemeente Gennep zorgde voor huisvesting van de ambulance door een ruimte in de brandweerkazerne beschikbaar te stellen. Deze proef van AmbulanceZorg Limburg-Noord stopt per 1 augustus. De ambulance die nu nog in Gennep staat, wordt verplaatst naar de gemeente Bergen om van daaruit overdag te worden ingezet in de regio. Daar staan dan twee ambulances waarvan één 24 uur per dag en één overdag. In de Gelderse gemeente Berg en Dal is overdag een ambulance beschikbaar die ook in het gebied van de kop van Limburg kan worden ingezet. In het nabije Brabantse Haps is de capaciteit in de avonduren vergroot door de inzet van een tweede ambulance (zie tevens de bijgevoegde graphic). Zowel de Gelderse als de Brabantse ambulancedienst leveren ambulancezorg in de kop van Noord-Limburg in samenwerking met de AmbulanceZorg Limburg-Noord. De inzet van ambulances wordt gecoördineerd door de betreffende meldkamers. Bij een spoedmelding wordt altijd de dichtstbijzijnde ambulance aangestuurd.

Goede zorg
De wijzigingen moeten ertoe leiden dat de prestaties in de kop van Noord-Limburg verbeteren en ze zijn onderdeel van een pakket van maatregelen om de ambulancezorg in geheel Noord- en Midden-Limburg te verbeteren. Directeur-bestuurder André Lemmen van AmbulanceZorg Limburg-Noord: “Het is een kunst om met de beschikbare schaarse middelen toch een goede zorg te bieden in een langgerekt gebied. Als ambulancezorg begrijpen we heel goed dat elke burger het liefst een ambulance om de hoek klaar heeft staan mocht er iets gebeuren. Dat kunnen we natuurlijk niet waarmaken maar we doen onze uiterste best om de ambulancezorg daar te leveren waar die nodig is. We monitoren voortdurend onze prestaties en treffen maatregelen waar nodig. Het is dan ook denkbaar dat er in de toekomst opnieuw geschoven gaat worden met ambulances. We willen een dekking in de ambulancezorg blijven garanderen om een zo groot mogelijke gezondheidswinst te bewerkstelligen voor alle inwoners van het verzorgingsgebied.”

Monitoring
Er zijn met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt om de prestaties voortdurend te monitoren en extra mensen en middelen beschikbaar te stellen waar nodig. Hiertoe worden momenteel extra mensen opgeleid. Gefaseerd zal de dienstverlening in het hele verzorgingsgebied van Limburg-Noord worden uitgebreid in 2018 en 2019.

Terug naar overzicht