Wat is het doel van Hart voor Limburg 2.0?

Alle initiatieven van Hart voor Limburg zijn gericht op het terugdringen van het aantal doden in Limburg ten gevolge van een hartstilstand. Dit door goede samenwerking tussen alle stakeholders en door actieve burgerparticipatie. Het streven is om uiteindelijk een overlevingskans van minimaal 40 procent te bereiken.

Uit de positieve reanimatieresultaten uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Limburg op het gebied van Reanimatie Oproep Netwerken, wereldwijd gezien tot de best ingerichte provincies hoort. Inmiddels zijn er in de provincie vele particuliere initiatieven ontstaan die aansluiten op een Reanimatie Oproep Netwerk. Ook veel gemeenten hebben de fakkel van de Provincie overgenomen.

Wat is de toegevoegde waarde voor:

a. Deze organisatie?
Van toegevoegde waarde is de ondersteuning van het primaire proces op gebied van reanimatie. Het initiatief vult het gat tussen het ontstaan van een reanimatie-situatie en de aankomst van de ambulance op. Deze opvulling biedt de patiënt hogere overlevingskansen bij een circulatiestilstand. Verder biedt het project, kijkend naar de visie van de AmbulanceZorg Limburg-Noord en binnen de kaders van de Big Picture, mogelijkheden tot samenwerking met hulpverleningspartners (lees: burgerhulpverleners) om zo effectief en efficiënt mogelijk, zo veilig mogelijk en zo kwaliteit gericht mogelijk de meest aangewezen zorg aan de patiënt te kunnen leveren. AmbulanceZorg Limburg-Noord neemt hiermee ook haar verantwoordelijkheid voor maatschappelijk ondernemen.

b. De medewerkers?
Van toegevoegde waarde voor de medewerkers is dat het project Hart voor Limburg, en met name de burgerhulpverleners, meehelpen om het doel van de ambulancehulpverleners te halen. Namelijk verantwoorde ambulancezorg gericht op de zorgvraag van de patiënt. Daarnaast biedt het project toegevoegde waarde op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het biedt een vangnet in de levensfase waarin men verminderd of niet meer actief in de rijdende dienst kan participeren.

Contactgegevens

Heb jij vragen, opmerkingen of ideeën? Dan kun je contact opnemen met:

Theo Schrijnemaekers, tschrijnemaekers@ambulancezorgln.nl