Over de Big Picture

Ons leven verandert in een razend snel tempo. Alle veranderingen in de wereld en de samenleving raken de ambulancezorg. Als mensen van de ambulancezorg moeten wij voorbereid zijn op een toekomst van de gezondheidszorg die er compleet anders uitziet dan de huidige. Wij moeten met z’n allen nu nadenken over de mogelijkheden, de kansen en de uitdagingen waarmee wij de komende jaren te maken krijgen.

Daar hebben we letterlijk een schets van laten maken. Een tekening van een samenleving die laat zien hoe onze zorg nu is ingericht en hoe het er in de toekomst uit zou kunnen zien. Wij noemen het ‘De Big Picture’.

Op deze pagina vind je alle informatie over die Big Picture:

  • Bekijk de ‘Big Picture Wijzer’ voor de uitleg van het gedachtegoed, het belang en alle puzzelstukjes. Download hier de Big Picture Wijzer.
  • Lees onder ‘Projecten’ meer informatie over de inhoud, het doel en de toegevoegde waarde van vijf verschillende Big Picture-projecten die momenteel lopen.
  • Bekijk de verschillende downloads en raadpleeg die wanneer jij ze nodig hebt!

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën over de Big Picture?
Stuur dan een mailtje naar: bigpicture@ambulancezorgln.nl

Downloads

Het logo van de Big Picture is voor intern gebruik en kan op alle documenten, PowerPoint presentaties, nieuwsberichten, etc. geplaatst worden die met de Big Picture te maken hebben. Zo is het in één oogopslag duidelijk of iets bij de Big Picture hoort of erover gaat.

Het logo is gebaseerd op het logo van AmbulanceZorg Limburg-Noord. De vorm van de puzzelstukjes is afgeleid van het beeldmerk uit het logo. Ook zijn de huisstijlkleuren gebruikt. Dit laat zien dat alles rondom de Big Picture vanuit deze organisatie plaatsvindt.

De puzzelstukjes staan symbool voor ‘verbinding’, de essentie van de Big Picture. De verbindingsstukjes hebben de vorm van een persoon. We steken letterlijk ‘de koppen bij elkaar’ om betere en efficiëntere zorg te kunnen leveren. Het staat dus symbool voor alle samenwerkingsvormen die uit deze visie voorvloeien.
Het witte puzzelstukje dat bijna aanhaakt symboliseert de derde partij waar we mee gaan samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan ketenpartners zoals het Laurentius Ziekenhuis. Wij kunnen de zorg namelijk niet alleen verbeteren, maar samen komen we een heel eind.

Hieronder kun je het logo en andere documenten van de Big Picture downloaden om zelf te gebruiken bij het maken van een presentatie, een verslag of iets anders.

1. Big Picture – het logo
2. Big Picture – het plaatje
3. Big Picture – het filmpje
4. Big Picture – het plaatje genummerd
5. Big Picture – de losse puzzelstukjes
6. Big Picture – het Word-template
7. Big Picture – het PowerPoint-template

Het nieuwe melden

Projecten:

Spoedplein i.s.m. het Laurentius Ziekenhuis, Roermond

Het Spoedplein in Roermond is een initiatief waarbij er een samenwerking wordt afgesproken tussen AmbulanceZorg Limburg-Noord en het Laurentius Ziekenhuis. De samenwerking speelt zich af op een 5-tal gebieden. Deze gebieden zijn:

– Zorg op afstand
– Het Uit- en Thuis-concept
– Opleiding en scholing
– Samenwerken op de SEH
– Met spoed aangevraagd interklinisch IC transport

Hart voor Limburg 2.0

Het project Hart voor Limburg is een initiatief van de Provincie Limburg en wordt uitgevoerd door de AmbulanceZorg Limburg-Noord mede namens de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Zuid-Limburg. Vanuit het initiatief doen wij ons best burgers te motiveren actief deel te nemen in een Reanimatie Oproep Netwerk (RON) en die bereid zijn zorg te bieden aan burgers in acute (reanimatie) situaties.

Zorg op afstand

In een notendop is “Zorg op afstand” het gebruik van tele- of videocommunicatie (en andere technische voorzieningen) voor het leveren van medische diensten en het overbrengen van informatie. Deze informatie heeft betrekking tot patiëntenzorg, administratie en medische educatie. (Telehealth)

Werving van basisartsen

In een traineeship van twee jaar worden basisartsen opgeleid om, volgens het LPA, ambulancezorg te kunnen leveren. Na een inwerkperiode ‘op maat’ van ongeveer 3 maanden (met stages in het ziekenhuis) kunnen zij ingezet worden op de ALS-ambulance.
De basisarts komt twee jaar, de duur van het traineeship, bij AmbulanceZorg Limburg-Noord in dienst. Voor deelnemende artsen betekent dit dat zij zich kunnen ontwikkelen en oriënteren in de acute hulpverlening. Ze kunnen zich wellicht ook voorbereiden op een specialistische vervolgopleiding in de acute zorg.

IC trolley i.s.m. VieCuri Venlo

De IC trolley is eigendom van het VieCuri Medisch Centrum en wordt op dit moment alleen voor het ziekenhuis in Venlo gebruikt. Het is in principe een transportmodule (lees een soort speciale brancard) waarbij alle nodige equipment zoals beademing, monitor, spuitenpompen, afzuiging zijn geïntegreerd. Dit betekend dat deze trolley door middel van een speciale laadklep met een speciale ambulance (23-117) wordt vervoerd. Wij noemden dit: Critical Care Emergency Interclinical Transport (CriCEIT) middels een Hospital Based Module (HBITM).