De ambulanceverpleegkundige vormt samen met de ambulancechauffeur het ambulanceteam op de weg. De centralist zit in de meldkamer. In dat team is de ambulanceverpleegkundige verantwoordelijk voor de hulpverlening aan de patiënten in en om de ambulance. Hij moet overal zelfstandig medische beslissingen nemen, de daarmee samenhangende handelingen uitvoeren en steeds meer de communicatie onderhouden met huisartsen, ziekenhuizen, de Medisch Manager Ambulancezorg (MMA), etc.

Het werk als ambulanceverpleegkundige is elke dag anders. Je weet nooit welke patiënten je in je dienst gaat behandelen. Daarom is het van essentieel belang dat de ambulanceverpleegkundigen goed opgeleid zijn en blijven. Naast een reguliere opleiding tot verpleegkundige moet hij ook de landelijk verplichte, specifieke opleiding volgen aan de Academie voor Ambulancezorg. Meestal hebben ambulanceverpleegkundigen al een uitgebreide ervaring als anesthesie- of intensive care-verpleegkundige.